Leon Magdan și consilierii ALDE vor pune
PRIMĂRIA în slujba oamenilor

• Condiții mai bune ACASĂ:

Înființarea rețelei de gaze, cu prețuri mici de racordare și consum

Refacerea cișmelelor și racordarea gratuită la rețeaua de apă

Înființarea rețelei de canalizare și darea în folosință a stației de epurare

Rezolvarea autorizațiilor de construcție și a PUG-ului actualizat

Eficientizarea energetică gratuită a locuințelor (izolația casei)

Realizarea urgentă și gratuită a planurilor cadastrale, parcelare și agricole

Pentru COPII:

Amenajarea și dotarea modernă a școlilor și transport asigurat

Redarea căminului cultural pentru serbări, cursuri, spectacole

Amenajarea de parcuri și locuri de joacă în toate cele trei sate

Excursii și tabere gratuite, acordarea de burse sociale și de merit

Pentru TINERI:

Acordarea de terenuri gratuite pentru construcția casei

Refacerea terenurilor de fotbal și înființarea unei săli de fitness

Sprijinirea și încurajarea tinerelor familii să rămână în localitate

Condiții mai bune la SERVICIU:

Crearea de locuri de muncă prin dezvoltare locală

Susținerea și încurajarea producătorilor locali

Transportul public gratuit pentru elevi și navetiști

Amenajarea stațiilor cu bănci și acoperiș

Dreptul de PROPRIETATE este sfânt:

Eliberarea titlurilor de proprietate

Soluționarea restituirilor și punerilor în posesie

Rezolvarea problemelor cadastrale

O VIAȚĂ MAI BUNĂ:

Rezolvarea promptă a cererilor și solicitărilor adresate primăriei

Asistență socială pentru cazurile defavorizate

Amenajarea dispensarului și înființarea de farmacii

Servicii gratuite de mediere și consultanță juridică pentru soluționarea litigiilor

Rezolvarea problemelor generate de gunoaie

Înființarea unui târg comunal săptămânal

RESPECTUL cuvenit celor care nu mai sunt:

Refacerea urgentă a Monumentului Eroilor

Curățenia și amenajarea cimitirelor cu alei asfaltate

Recuperarea conacului și a clădirilor abandonate.

Accesarea FONDURILOR EUROPENE pentru:

Asfaltarea străzilor, cu trotuare și rigole

Eficientizarea administrației locale, a societății civile și a sectorului privat

Dezvoltarea turismului (avem păduri, râuri, monumente istorice, pescuit)

Finanțări nerambursabile pentru producătorii locali.

Toate aceste lucruri pot fi făcute! Avem viziune, proiecte și putere de muncă.

Mai este nevoie doar de votul tău, ca să schimbăm în bine această comună!

Votează Magdan Leon – primar și echipa de consilieri ALDE!

Împreună putem avea o viață mai bună!